top of page

Sống Concept Event

Về chúng tôi:

𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 không chỉ là một không gian nghệ thuật, mà còn là nơi thúc đẩy cho việc chinh phục nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi. Người trẻ khám phá niềm vui của sự sáng tạo, trong khi người cao tuổi tìm thấy sự trẻ trung và mới mẻ trong mỗi tác phẩm.

𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 khuyến khích mọi người tự do bay bổng trong thế giới của mình, không bị ràng buộc bởi số tuổi. DÁM NGHĨ và DÁM CHƠI.

 𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 tự hào là điểm đến lý tưởng cho 𝐬𝐮̛̣ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 tràn đầy 𝐦𝐚̀𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 và 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐨̛̉ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 cho chính mỗi "người nghệ sĩ" trong bạn.

P.S: Dưới đây là đoạn tin nhắn của chị khách flex cho 𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 về độ Dám Thử và Dám chơi.

---------------

     𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 is not just an art space; it is also a place that encourages the conquest of art for all ages. The young explore the joy of creativity, while the elderly find a sense of freshness and youthfulness in each piece.

   𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 encourages everyone to freely soar in their own world, unbound by age. DARE TO THINK and DARE TO PLAY.

    𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 takes pride in being the ideal destination for daring adventures filled with boundless imagination and bold ideas for each "artist" within you.

P.S: Below is a message from a satisfied customer flexing about 𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭's daring and playful spirit

Vị trí:

​Tầng

L

1

-

23

​Bản vẽ tầng:

Giờ mở cửa:

T2 – T5: 09:00 – 21:30

T6-CN: 09:00 - 22:00

XEM THÊM NHỮNG THƯƠNG HIỆU TƯƠNG TỰ
bottom of page