top of page

​Chương trình hội viên:

Chương trình thành viên của GoldCoast Mall mang đến những đặc quyền, đặc lợi thật sự hấp dẫn đến với khách hàng.
Mua sắm, tích luỹ và tận hưởng những chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt chỉ có tại GoldCoast Mall Nha Trang.

MEMBER

​Quyền lợi hội viên GoldCoast Mall

​MEMBER CARD
Doanh số tích luỹ yêu cầu: 500.000đ
Doanh số tích luỹ để duy trì hạng thẻ: Bất kì
​GOLD CARD
Asset 3.png
Doanh số tích luỹ yêu cầu: 50.000.000đ
Doanh số tích luỹ để duy trì hạng thẻ: 12.500.000đ
PLATINUM CARD
Asset 2.png
Doanh số tích luỹ yêu cầu: 100.000.000đ
Doanh số tích luỹ để duy trì hạng thẻ: 25.000.000đ
CÁC QUYỀN LỢI

Thời hạn thẻ 1 năm

Cash Back (%)
1%

Ưu đãi từ gian hàng GoldCoast

Ưu đãi đối tác ngoài GoldCoast

CÁC QUYỀN LỢI

Thời hạn thẻ 1 năm

Cash Back (%)
1%

Ưu đãi từ gian hàng GoldCoast

Ưu đãi đối tác ngoài GoldCoast

Quà lên hạng thẻ

Quà sinh nhật

CÁC QUYỀN LỢI

Thời hạn thẻ 1 năm

Cash Back (%)
1%

Ưu đãi từ gian hàng GoldCoast

Ưu đãi đối tác ngoài GoldCoast

Quà lên hạng thẻ

Quà sinh nhật

Ưu tiên tham dự sự kiện GoldCoast

Đỗ xe miễn phí
trong 4h

GOLD
PLATINUM

Đăng kí chương trình thành viên online/ Membership Program Form:

Thông tin khách hàng cung cấp sẽ được Gold Coast bảo mật và lưu lại cho mục đích phục vụ khách hàng tốt nhất. 

LIÊN HỆ SỐ: 091 403 20 38

bottom of page