top of page

Nem chả NaNa

회사 소개:

𝐍𝐄𝐌 𝐂𝐇Ả 𝐁𝐀𝐎 𝐋𝐀 𝐇Ơ𝐍 𝟏𝟎𝟎 + 𝐌Ó𝐍 ĐẶ𝐂 𝐒Ả𝐍 𝐌𝐈Ề𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 ☘️

----

▪️Nem Chả NaNa phục vụ khách hàng trong những năm qua - vô số đơn hàng khách đặt lại là động lực để đội ngũ team Na Na miệt mài mỗi ngày phục vụ quý khách .

▪️Mỗi yêu cầu nhỏ đều được chăm chút cẩn thận để mỗi món dùng đến khách là một niềm vui của Nem Chả Na Na.

위치:

L

7

-

05

층 도면:

영업 시간:

T2 – T5: 09:00 – 21:30

T6-CN: 09:00 - 22:00

비슷한 브랜드 더 보기

bottom of page