top of page
Asset 14.png

GOLDCOAST MALL NHA TRANG

Hotline: (+84) 911 380 677 Email: crm@goldcoastmall.vn

주소: 01 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

 

영업 시간 월요일 - 목요일: 09:00 - 21:30

금요일 - 일요일: 09:00 - 22:00

골드코스트에 지금 바로 오세요!

우리의 뉴스레터를 구독하세요.

가입해 주셔서 감사합니다

Copyrights by RSM Joint Stock Company
bottom of page